Info om mig

Marie Jadner

Så här ser man ut om man heter Marie och har ett brinnande intresse för att få jord under naglarna och svampkorgarna fyllda.

1985 var jag ute och red i Linköping och då kom jag igen ett gult hav av kantareller, fort hem och hämta stallspann. Den fyllde jag upp till kanten och därmed la jag grunden till mitt stora svampintresse. Under slutet på 80-talet och början på 90-talet gick jag en hel del traditionella svampkurser.

1994 blev jag invald i styrelsen för Linköpings svampklubb. 2002 avslutade jag mitt uppdrag.

1995 gick jag Svampkunskap på Statens Skola för vuxna i Härnösand

1997  gick jag fortsättningskursen och blev då svampkonsulent.

1999 blev jag ordförande i Svampkonsulenternas Riksförbund med drygt 200 medlemmar. Några höstar planerade och ledde jag Svamphelg med utställningar, visningar, föredrag, marknad mm på Skansen med ett 60-tal folk inblandade. Jag var även ansvarig utgivare för föreningens tidning, Sporaden, tillsammans med redaktionen. Jag avslutade mitt uppdrag som ordförande 2005

1998 blev jag invald i styrelsen för Sveriges Mykologiska Förening, där jag även var web-ansvarig. Jag avslutade mitt uppdrag 2004.

Från år 2000 och några år därefter var jag lärare på Umeå Universitet på deras svampkonsulent utbildningar.